Lejárt: Közművelődési referens álláshirdetés Balatonederics

Álláshirdetés Hirdetmények Önkormányzat

Balatonederics Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet

Balatonederics Község Önkormányzata

Közművelődési referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8312 Balatonederics, Kossuth utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Művelődésszervezői feladatok ellátása.
 • Programok,  szervezése, lebonyolítása.
 • Kapcsolattartás társintézményekkel, közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.
 • Könyvtárosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség Büntetlen előélet
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42 S alapján Középfokú szakirányú képesítés
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • 3 hónap próbaidő kikötésének vállalása
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Önállóság
 • Jó kommunikációs készség
 • Pontos, precíz munkavégzés
 • Kiváló együttműködési készség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022 szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh László polgármester nyújt, a 87/466-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonederics Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8312 Balatonederics, Kossuth utca 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/1004/2022., valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési referens.
 • Személyesen: Németh László, Veszprém megye, 8312 Balatonederics, Kossuth utca 84.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról, szükség szerint a pályázók személyes meghallgatását követően a polgármester dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022 szeptember 30.