Mesevár Óvoda

Lesencetomaji Mesevár Óvoda

Elérhetőségek

 • Intézmény neve: Lesencetomaji Mesevár Óvoda
 • Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly u. 1.
 • Postai címe: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly u. 1.
 • Telefonszáma: 0687/436-230
 • Elektronikus levélcíme: ovoda.lesencetomaj@gmail.com
 • Honlap: −
 • Intézményvezető: Szabó Zsófia

Alapító adatok

 • Alapító: Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás
 • Alapító székhelye: 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.
 • Típus: Önkormányzatok jogi személyiségű társulása
 • Alapító okirat kelte: 2016. 12. 30.
 • Ellátott feladatok: óvodai nevelés
 • OM azonosító: 201029
 • Munkáltató törzsszáma: 589826

Fenntartó adatai

 • Név: Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás
 • Székhely: 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.
 • Képviselő: Németh László
 • Képviselő beosztása: polgármester, Balatonederics
 • Képviselő elérhetősége: lesencetomaj.hivatal@gmail.com
 • Telefon: 87/466-133

  Mesevár Óvoda Lesencetomaj
 • Fax:  87/566-023

Feladat-ellátási helyek

 • 8318 Lesencetomaj, Nedeczky K. u. 1
 • Adószám: 15589820-2-19
 • KSH azonosító: 15589820-8510-322-19
 • Számlaszám: 11748052-15589820
 • Törzsszám: 589826
 • 8312 Balatonederics, Kossuth u. 110.
 • Adószám: 15799081-1-19
 • KSH azonosító: 15799081-8510-322-19
 • Számlaszám: 11748052-15799081
 • Törzsszám: 799085

Működést meghatározó dokumentumok

 • Szervezeti és Működési Szabályzat  link
 • Házirend  link
 • Pedagógiai Program  link
 • Alapító Okirat link

Az óvoda története és tevékenysége