Nemesvita SE

Nemesvita Sportegyesület

A Nemesvita Sportegyesület célja a rendszeres testedzés népszerűsítése, versenyek szervezése, az egyesület tagjainak részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a közösségi élet kibontakoztatása, építése és fenntartása, a lakosság szabadidősportjának segítése

A Nemesvita SE közérdekű adatai

Az egyesület adatai:
Neve: Nemesvita Sportegyesület
Rövidített neve: NSE
Székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8.
Postai címe: 8311 Nemesvita Dózsa u. 8.
Működési területe: Nemesvita község és környéke
Jogállása: Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult
Törvényességi ellenőrzése: ügyészség
Alapszabály letöltés
Alapító okirat letöltés