Balaton és térsége ivóvízellátás

Hirdetmény

„A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés (KEHOP-2.1.3-15-2022-00097)” tárgyban a tervezett nyomvonal egyes szakaszai áttervezésre kerültek, ezért az előzetes vizsgálati dokumentáció módosításra került, melynek dokumentumait a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megküldte a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján meghatározott közzététel teljesítése érdekében.

Fentiek alapján az alábbiakban gondoskodom a módosított dokumentáció közhírré tételéről.

A dokumentációk letöltő linkjei: