Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása 2. ütem

Nemesvita Község Önkormányzata

TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00024
Nemesvita község csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása II. ütem
39.887.860 Ft

Támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

A beruházás egy komplex csapadékelvezetés program második üteme. Az 1. ütem keretében az érintett utcák vízelvezetési problémája került megoldásra, a 2. ütem keretében tisztító, gyűjtő, elvezető műtárgyak építése szükséges az alábbiak szerint:

  • Kiemelt szempont volt, hogy ahol lehetséges nyílt árkok létesüljenek a meglévők fenntartásával.
  • A tervezett árkok burkolva lettek, hol kisvizes vízhozamra méretezve, máshol teljes mederburkolással.
  • A nyílt árkok burkolás 60×40-es mederlapokkal tervezett beton fejgerendával zárva.
  • A kapubehajtóknál nagy szilárdságú talpas beton csatornacső átereszek kerültek kialakításra monolit hídtámfejekkel.
  • A Kossuth Lajos utca felől érkező vizek „levezetése” zárt beton csatornacsővel, valamint beton bukóaknákkal került megépítésre, felhasználva a jelenleg meglévő csapadékelvezető műveket (zárt beton csatorna valamint nyílt árok).
  • A 364 hrsz. ingatlanon keresztül vezettük el az összegyűjtött szabályozott csapadékvizet, az ingatlanon meglévő műtárgy felújításra került, az árok nyomvonalát felhasználva értük el a Jókai utcát.
  • A 366/5,366/1 365/2 hrsz. ingatlanokon elhelyezett műtárggyal védtük meg a Jókai u. 25 sz.,23 sz., és 21. szám alatt található ingatlanokat. A Jókai u utcából 469/2 hrsz. ingatlanra jutunk, majd a csapadék vizet elvezettük 07/2 befogadó árokba.
  • A Jókai utca 457- 445 hrsz. ingatlanokon, valamint 459-468 hrsz. ingatlanokon keletkező csapadék nagy része Jókai utcára került, a felújított vízelvezetőben értük el a 491 árkot, mely tovább viszi a csapadékot a vízgyűjtő területről.

További információ:

https://www.palyazat.gov.hu/

Nemesvita kiadvány – csapadékvíz gyűjtése.pdf

Szórólap – Nemesvita belvíz