Lakossági tájékoztató a kutak bejelentéséről

Hirdetmények Közérdekű információk

MIÉRT KELL EGYÁLTALÁN BEJELENTENI A KUTAKAT?
Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészletünk véges. Csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás egyensúlya károsodás nélkül megmaradjon.

Ezt ma Magyarországon jelentősen veszélyezteti az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma. Egyes becslések szerint a kutak 80-90%-át építik vagy építették meg a szükséges engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül, vagy nem megfelelő módon.
Ezért született meg a kutak bejelentésének kötelezettségéről szóló törvény.

MINDEN KUTAT BE KELL JELENTENI ÉS ENGEDÉLYEZTETNI KELL?
Igen, minden hivatalosan meg nem szüntetett kutat be kell jelenteni. Azt is, amit nem használ a tulajdonos és lefedte, és az 1992. február 15-e előtt készült kutakat, azaz száz évvel ezelőtt ásott vagy fúrt kutakat is.

KINEK ÉS HOL KELL BEJELENTENEM A KUTAM?
A település jegyzőjénél az Önkormányzati Hivatalban (mint helyileg illetékes vízügyi hatóságnál) kell azt a kutat (vagy kutakat) bejelenteni, amely(ek)
1.    magánszemély a tulajdonosa (magánszemély területén áll);
2.    a telken vagy már van épület, vagy már bejelentették az építési szándékot a hatóságnak;
3.    a kút csak talajvizet vagy parti szűrésű vízkészletet használ. Erről leginkább a kút mélysége árulkodik: ha 20 méternél nem mélyebb, akkor feltehetőleg csak talajvizet gyűjt a kút;
4.    csak családi célt szolgál, (locsolás vagy ívóvíz);
5.    kevesebb, mint évi 500 m3 vízkivétel (pl: kerti fúrt kút). Az 500 m3 /év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3 /nap vízkivétel jelent. Ebbe a nyári hónapok alatti locsolás általában belefér.
A katasztrófavédelemnél (mint területileg illetékes vízügyi hatóságnál) kell bejelenteni azt a kutat (vagy kutakat) amelynek
1.    tulajdonosa nem magánszemély;
2.    magánszemélyé a kút, de használatából a tulajdonosnak bevétele van, pl: fóliasátras-, őstermelői tevékenység;
3.    magánszemélyé a kút, de az évi vízkivétel több mint 500 m3.
4.    vízbázisvédelmi területen áll.

Arról, hogy a kút milyen földrétegből gyűjti a vizet vagy vízbázisvédelmi területen áll a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető tájékoztató!

MEDDIG KELL BEJELENTENEM A KUTAMAT?
2023. december 31-ig bírságmentes a bejelentés, utána már nemcsak az engedélyeztetési eljárás illetékét, hanem büntetést is kell fizetnie a bejelentőnek.

MI TÖRTÉNIK, HA NEM JELENTEM BE A KUTAM?
2024. január 1-től a be nem jelentett kutak után vízgazdálkodási bírságot szabhat ki a hatóság. Ennek összege magánszemély esetében akár 300.000 Ft., egyéb esetekben 1.000.000 Ft. is lehet.
Ezért kérjük, hogy az Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben minden kúttal rendelkező lakos mielőbb tegye meg a bejelentést!

Részletes, hivatalos tájékoztató: Lakossági tájékoztató a kutak bejelentéséről.docx

MILYEN FORMANYOMTATVÁNYT KELL KITÖLTSEK, HA ELÉG A JEGYZŐNÉL BEJELENTEM A KUTAM?

Bejelentés: a mellékelt nyomtatványokon

kerelem_kut_vizjogi_letesitesi_engedelyhez.doc
kerelem_kut_vizjogi_uzem_es_fennmarad_engedelyhez.doc

NEM SZERETNÉM TOVÁBB HASZNÁLNI A KUTAM, SŐT, MÁR BE IS TEMETTÜK, DE NINCS HIVATALOS PAPÍROM RÓLA. MOST MIT KELL TEGYEK?

A vízilétesítmény megszüntetése is engedélyköteles tevékenység, amelyhez kötelező a tervdokumentáció benyújtása.

kerelem_kut_vizjogi_megszuntetes.doc

Kérelem kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz (letölthető nyomtatvány)

Mellékletként fénykép csatolása szükséges.

Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91.

e-mail cím: lesencetomaj.hivatal@gmail.com

A fenti tájékoztató az 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) alapján készült, mely szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.