Parlagfű Bejelentő Rendszer

Tájékoztató a parlagfűvel fertőzött területekre vonatkozó bejelentések kezelésének megkönnyítését szolgáló rendszerekről, azok működéséről

Minden évben július hónapban kezdődik és október végéig tart a parlagfű elleni hatósági védekezés, a parlagfűvel fertőzött területek mentesítése. Az idei nyár időjárása kifejezetten kedvez, kedvezett a parlagfű fejlődésének, ezért a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, azok mentesítése különös odafigyelést igényel mind a hatóság (jegyző, járási hivatal), mind a termelők, földhasználók oldaláról. Továbbá nem csökken a parlagfű által okozott károk megelőzését célzó kormányzati és hatósági fellépés hatékonyságának, eredményességének növelésére vonatkozó társadalmi igény sem.

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a parlagfű elleni védekezés rendszerének 2013-2015 közötti működésére vonatkozó ellenőrzésének eredményeként több ponton bírálta a rendszer hatékonyságát. Az ÁSZ kijelentette, hogy az eddigi parlagfű elleni védekezés annak ellenére volt sikertelen, hogy az intézményi és technikai háttér is biztosított.

Mindezek alapján a parlagfű elleni védekezésben részt vevő hatóságok közös érdeke a fennálló rendszer hatékonyságának növelése, így mérsékelve a parlagfű által okozott károkat és megbetegedéseket.

A hatósági ellenőrzés mellett a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében hatékonyan tudnak közreműködni az állampolgárok is, akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján bejelentéseikkel jelentős mértékben hozzájárultak a hatósági tevékenység eredményességéhez, a parlagfű elleni védekezéshez. A lakossági bejelentések kezelése érdekében létrejött a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR) https://pbr.nebih.gov.hu –, amelyben naponta számos, folyamatosan növekvő számú lakossági bejelentés kerül rögzítésre. A PBR-ben történő regisztrációt követően a lakossági felhasználó bejelentheti az általa felfedezett parlagfűvel fertőzött területet, térképen megjelölve, ezt követően a PBR a parlagfűvel borított helyszín alapján automatikus üzenetet küld a hatáskörrel rendelkező területileg illetékes hatóságnak: belterület esetében a jegyzőnek, az érintett önkormányzatok e-mail címére, külterület esetében a járási hivatalnak. Ezen bejelentések kivizsgálása, mint minden évben, idén is kiemelt fontosságú.

A bejelentés alapján lefolytatott hatósági ellenőrzésnek nagyon fontos eleme a bejelentők felé történő folyamatos visszajelzés, a hatóság által az eljárás során tett intézkedésekről való megfelelő tájékoztatás. A PBR működésének tapasztalatai alapján több esetben előfordult, hogy a bejelentés kivizsgálása ugyan megkezdődött, azonban a rendszerben mégis folyamatban lévő ügyként jelent meg. Külterületi ingatlanok vonatkozásában a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) automatikusan változtatja az egyes bejelentések intézésének státuszát, a hatósági eljárás menetének megfelelően. Ezen nyomon követésre azonban a belterületi ingatlanokra vonatkozó bejelentések esetében jelenleg nincs mód, ezt manuálisan kell megvalósítani. Mivel a PBR-be érkező bejelentések több, mint 80%-a belterületi ingatlanokat érint, ezen ügyek esetében a hatósági ügyintézés menetének PBR-be történő rögzítése több odafigyelést és gondosságot igényel. Tehát a jegyzőknek, valamint a megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal munkatársainak feladata, hogy visszajelzést küldjenek a bejelentő felé, annak érdekében, hogy a bejelentő folyamatosan korrekt tájékoztatáshoz juthasson a bejelentésével, annak hatóság általi kivizsgálásával kapcsolatban. Ezt a PBR-ben nagyon egyszerűen, a státusz változtatással lehet megtenni, a következők szerint:

  • A PBR által küldött e-mailben kék színnel írt „Bejelentés megtekintése” kifejezésre kattintva az aktuális bejelentés részletei jelennek meg. Ezen belül a „Település” alatt a bal alsó sarokban található kékkel írva a „Státusz változtatás” kifejezés, amelyre kattintva a „Státusz” melletti rész kifehéredik és egy legördítő sáv jelenik meg. Az aktuális ügy megfelelő státuszállapotának kiválasztása után a bal alsó sarokban lévő, szintén kékkel írt „Mentés” gombra kell kattintani, e nélkül a rendszer nem módosítja a bejelentés státuszát. Amennyiben a státusz listában nem található az ügy állásához kapcsolható megfelelő elem, az oldal alján a „Hozzászólás hozzáfűzése” pont kiválasztásával lehet rövid leírást csatolni az adott ügyhöz. A mellékelt tájékoztató képeken keresztül segíti a státuszváltoztatás megvalósítását, azonban szükség esetén további segítség kérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (nti@nebih.gov.hu, 06-1/309-1000).

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett hatóság, önkormányzat minden esetben változtassa meg a bejelentés státuszát, mivel az eljáró hatóságok közös érdeke, hogy a lakossági bejelentők megfelelő visszajelzést kapjanak az általuk bejelentett parlagfüves területek állapotáról, a bejelentés kivizsgálásának menetéről.

A parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlanokra vonatkozó eljárásrend egységesítése, a jegyzők, valamint a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal munkájának segítése, hatékonyságának növelése és a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében került kialakításra Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer (ÖPBR), amely 2014. óta már valamennyi önkormányzat számára elérhető.

Az ÖPBR az abban regisztrált önkormányzatok számára biztosítja a bejelentés alapján induló eljáráshoz kapcsolódó adatok és események rögzítését, az ügyintézési folyamat vezérlését, továbbá a rögzített adatok alapján automatikusan legenerálja a kapcsolódó nyomtatványokat. Az ÖPBR az ügyintézéshez kapcsolódóan biztosítja a szükséges iratsablonokat is.

Az ÖPBR-nek köszönhetően a PBR-be érkező belterületi ingatlant érintő bejelentés nem csupán e-mailen keresztül kerül továbbításra az érintett önkormányzat felé, hanem az ÖPBR-en keresztül is, így a teljes hatósági munkafolyamat végigkövethetővé válik.

Azon önkormányzatoknak, amelyek szeretnének csatlakozni az ÖPBR-hez, regisztrációs lapot kell kitölteniük, majd a kitöltött regisztrációs lapot a pbr@nebih.gov.hu e-mail címre továbbítani. A regisztrációs lap a http://portal.nebih.gov.hu/-/opbr-dokumentumok címről letölthető, ahol további az Önkormányzatok munkáját segítő tájékoztató anyagok is találhatóak. Az adatlap alapján megtörténik az ÖPBR program használatára kijelölt ügyintézők regisztrációja, amelynek sikerességéről az érintettek a megadott e-mail címen kapnak tájékoztatást. Amennyiben az önkormányzat közvetlenül a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon keresztül regisztrál – vagyis nem a regisztrációs lap kitöltésével –, akkor csak a PBR használatára lesz jogosult.

Az ÖBPR a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon érhető el. Az ÖPBR működésével, használatával kapcsolatos felhasználói kézikönyv a regisztrációt követően kerül továbbításra.

Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal